voag

http://voag.linkedmodel.org/schema/voag# link to namespace URI +1+1

http://voag.linkedmodel.org/owl/schema/voag# link to namespace URI +1+1

Add alternative URI