type

https://webiomed.ai/blog/obzor-rossiiskikh-sistem-podderzhki-priniatiia-vrachebnykh-reshenii/ link to namespace URI +1+1

http://info.deepcarbon.net/schema/type# link to namespace URI +1+1

Add alternative URI