olia

http://purl.org/olia/olia.owl# link to namespace URI +1+1

http://nachhalt.sfb632.uni-potsdam.de/owl/olia.owl# link to namespace URI +1+1

Add alternative URI