PREFIX mpeg7: <http://rhizomik.net/ontologies/2005/03/Mpeg7-2001.owl#>